Begeleiding en bijeenkomsten

Studenten en artsen in opleiding geven aan dat ze de begeleiding binnen het Elkerliek erg waarderen. Dat vinden we ook belangrijk. We geven je veel vertrouwen en verwachten dat jij je werk kundig en vol enthousiasme doet. En zijn er uiteraard voor hulp, feedback en om af en toe even over je schouder mee te kijken. Je krijgt alle ruimte om te leren. En om dat zo goed mogelijk te doen, krijgt elke student begeleiding en zijn er ook regelmatig opleidingsmomenten. Zo organiseert het Elkerliek ook bijvoorbeeld bijeenkomsten voor studenten onder de naam

Stand-up@elkerliek. Samen leren is leuker en meer inspirerend! Op donderdag 15 september 2022 van 15.30 - 17.00 uur is er weer een startbijeenkomst als kennismaking met stand-up@elkerliek. Zet deze bijeenkomst gerust al in je agenda, een persoonlijke uitnodiging volgt later!

“Het Elkerliek is gewoon een fijn opleidingsziekenhuis. Je moet hier hard werken, maar daardoor voel je je wel zeker als je straks echt aan het werk gaat.”

Medische opleidingen

Binnen het Elkerliek krijgen alle coassistenten, semi-artsen en AIOS een vaste begeleider toegewezen waar ze regelmatig gesprekken mee voeren.

Ook zijn er maandelijks ziekenhuisbrede scholingen voor arts-assistenten, co-assistenten en semi-artsen. Naast het educatieve doel, is het tevens een goede manier om te ontmoeten en te verbinden. Ook medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en physician assistents zijn van harte welkom op deze bijeenkomsten.

Het ziekenhuisbreed medisch onderwijs is gericht op overkoepelende thema’s. De ene maand is er ziekenhuisbreed vakonderwijs, de andere maand discipline overstijgend onderwijs (DOO). Voor het bijwonen van het onderwijs ontvang je een certificaat. AIOS ontvangen DOO-punten voor het bijwonen van deze bijeenkomsten.

We vinden de opleidingskwaliteit erg belangrijk. Regelmatig vragen we aan artsen in opleiding hoe zij de begeleiding, feedback en cultuur ervaren. Dit gebeurt bijvoorbeeld in ronde tafelgesprekken, feedbackgesprekken van A(N)IOS aan opleiders of tijdens interne opleidingsaudits. Misschien neem je tijdens jouw stage wel deel aan zo’n kwaliteitsmeting!

Verpleegkunde

Bij het Elkerliek hebben we de insteek dat iedere verpleegkundige op de werkvloer begeleider is. Jij leert van alle collega’s en zij leren van jou. Wel heb je altijd een vast aanspreekpunt van een of twee werkbegeleiders. Daarnaast heeft elke afdeling een coördinerend werkbegeleider (cwb’er) of praktijkopleider die de begeleidingsstructuur op de afdeling coördineert en werkbegeleiders coacht daar waar nodig. Met deze collega heb je vaak het eerste contact en bij hem of haar kun je terecht als er bijvoorbeeld iets niet lekker loopt.

De meeste afdelingen hebben een leerunit. De patiënten op deze kamer worden volledig verzorgd door studenten (mbo en hbo, van verschillende leerjaren) met daarbij een verpleegkundige die coacht ‘met de handen op de rug’. ’s Ochtends geef je aan wat je die dag wilt doen en leren. Je werkt zo zelfstandig mogelijk. Heb je een vraag of lastige situatie? Dan vraag je een andere student of de verpleegkundige om hulp of om deze taak over te nemen. Uiteraard staat de kwaliteit voorop. Een mooie manier om patiënten zo volop aandacht te geven en zelf veel en op een leuke manier te leren!

Voor studenten van de ziekenhuisroute zijn drie dagdelen per week docenten van ROC Ter AA aanwezig in het Elkerliek. Van wie je les krijgt en bij wie je binnen kunt lopen. Vanuit andere scholen zijn er ook regelmatig docenten in huis om te ondersteunen en om mee in gesprek te gaan.

Andere opleidingen

Bij het Elkerliek ontvangen we veel studenten. Van veel verschillende scholen en van medische en niet-medische opleidingen. Dit varieert van bijvoorbeeld studenten fysiotherapie en verloskunde tot studenten bedrijfskundige en technici in opleiding.

We zijn van mening dat elke student leert in de praktijk. Daarom heeft elke student een ervaren professional in zijn eigen vakgebied als begeleider. Deze begeleider is je vaste aanspreekpunt. Uiteraard zijn de andere collega’s ook betrokken bij je stage.